`

   
   
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ:

 

ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΜΔε

 

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

 

 

 

 

Διαδικασία εγγραφής στο ΠΜΣ των Επιτυχόντων κατά το ακαδ. έτος 2018-2019 Πρόγραμμα


Ανακοίνωση και Πρόγραμμα Προφορικών Συνεντεύξεων υποψηφίων μ.φ. ακαδ. έτος 2018-2019 Πρόγραμμα


Εξέταση στην Αγγλική Γλώσσα των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών  ακαδ. έτους 2018-2019 Πρόγραμμα


Πρόσκληση και Αίτηση Υποβολής Υποψηφιοτήτων για Χορήγηση Υποτροφιών SYLFF Πρόγραμμα

Έντυπο Αίτησης Πρόγραμμα


Εγγραφή των Β΄ετών μ.φ. ακαδ. έτους 2018-2019 Πρόγραμμα


Ωρολόγιο πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2018-2019 Πρόγραμμα


Παράταση Προθεσμίας της Πρόσκλησης Υποβολής Αίτησης για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση» ακαδ. έτους 2018-19 Πρόγραμμα

Έντυπο Αίτησης Πρόγραμμα


Παράδοση διπλωματικών εργασιών ακαδ. έτους 2017-2018 Πρόγραμμα


Πρόγραμμα εξετάσεων Σεπτεμβρίου ακαδ. έτους 2017-2018 Πρόγραμμα


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΜΣ "Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνία για την Εκπαίδευση" ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018-2019  Πρόγραμμα

Έντυπο Αίτησης Πρόγραμμα


Πρόγραμμα εξετάσεων εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2017-2018 Πρόγραμμα


Παράδοση διπλωματικών εργασιών ακαδ. έτους 2017-2018 Πρόγραμμα


Ωρολόγιο πρόγραμμα εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2017-2018 Πρόγραμμα


Πρόγραμμα εξετάσεων χειμερινό εξαμήνου ακαδ. έτους 2017-2018 Πρόγραμμα


Παράδοση διπλωματικών εργασιών χειμερινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2017-2018 Πρόγραμμα


Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων για Χορήγηση Υποτροφιών SYLFF σε φοιτητές Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Προγραμμάτων στις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες 2017-2018 Πρόγραμμα


Ενημέρωση Πρωτοετών 2017-2018 Πρόγραμμα


Ωρολόγιο πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2017-2018 (2η έκδοση) Πρόγραμμα


Εγγραφή των Α΄ετών μ.φ. ακαδ. έτους 2017-2018 Πρόγραμμα


Εγγραφή των Β΄ετών μ.φ. ακαδ. έτους 2017-2018 Πρόγραμμα


Πρόγραμμα εξετάσεων Σεπτεμβρίου ακαδ. έτους 2016-2017 Πρόγραμμα


Παράδοση διπλωματικών εργασιών ακαδ. έτους 2016-2017 Πρόγραμμα


ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2017-2018 - ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/-ΡΙΩΝ Προκήρυξη


Παράδοση διπλωματικών εργασιών ακαδ. έτους 2016-2017 Πρόγραμμα


Πρόγραμμα εξετάσεων εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2016-2017 Πρόγραμμα


Ανακοίνωση και Πρόγραμμα Προφορικών Συνεντεύξεων (Τρίτο Στάδιο) υποψηφίων μ.φ. ακαδ. έτος 2017-2018Προκήρυξη


Πίνακας των Υποψηφίων που θα λάβουν μέρος στη Γραπτή Εξέταση (Δεύτερο Στάδιο)  Ακάδ. Έτους 2017-2018 Πρόγραμμα


Εξέταση στην Αγγλική Γλώσσα των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών  ακαδ. έτους 2017-2018 Πρόγραμμα


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΜΣ "Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνία για την Εκπαίδευση" ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018  Πρόγραμμα

Έντυπο Αίτησης Πρόγραμμα


Παράδοση πρότασης Διπλωματικής Εργασίας Πρόγραμμα


Ωρολόγιο πρόγραμμα εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2016-2017 Πρόγραμμα


Πρόγραμμα εξετάσεων χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2016-2017 Πρόγραμμα


Ορκωμοσία Αποφοίτων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τ.Ε.Α.Π.Η. Πρόγραμμα


Πρόσκληση σε Συνέντευξη Υποψηφίων της Προκήρυξης 53729/2016 Πρόγραμμα


Ωρολόγιο πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2016-2017 (2η Έκδοση)Πρόγραμμα


Ανακοίνωση για το μάθημα Α6 Πρόγραμμα


Ανακοίνωση για τα μαθήματα Β2 και Α11 Πρόγραμμα


Αναβολή μαθήματος "Β10 Κινούμενο σχέδιο" Πρόγραμμα


Εγγραφή των Β΄ετών μ.φ. ακαδ. έτους 2016-2017 Πρόγραμμα


Παράδοση διπλωματικών εργασιών ακαδ. έτους 2015-2016 Πρόγραμμα


Πρόγραμμα εξετάσεων Σεπτεμβρίου ακαδ. έτους 2015-2016 Πρόγραμμα


ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2016-2017 - ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/-ΡΙΩΝ Προκήρυξη


Ανακοίνωση και Πρόγραμμα Προφορικών Συνεντεύξεων (Τρίτο Στάδιο) υποψηφίων μ.φ. ακαδ. έτος 2016-2017Προκήρυξη


Πίνακας των Υποψηφίων που θα λάβουν μέρος στη Γραπτή Εξέταση (Δεύτερο Στάδιο)  Ακάδ. Έτους 2016-2017 Πρόγραμμα


Πρόγραμμα εξετάσεων εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2015-2016 Πρόγραμμα


Ανακοίνωση για την παράδοση διπλωματικών εργασιών ακαδ. έτους 2015-2016 Πρόγραμμα


Εξέταση στην Αγγλική Γλώσσα των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών  ακαδ. έτους 2016-2017 Πρόγραμμα


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΜΣ "Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνία για την Εκπαίδευση" ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2016-2017  Πρόγραμμα

Έντυπο Αίτησης Πρόγραμμα


Ωρολόγιο πρόγραμμα εαρινού εξαμήνου 2015-2016 Πρόγραμμα


Πρόγραμμα εξετάσεων χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2015-2016 Πρόγραμμα


ΛΗΞΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ – ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Πρόγραμμα


Ορκωμοσία αποφοίτων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΑΠΗ Πρόγραμμα


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Πρόγραμμα


Ωρολόγιο πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου 2015-2016 Πρόγραμμα


ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΕΥΤΕΡΟΕΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-2016Προκήρυξη


ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΕΤΩΝ Μ.Φ. ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016 Πρόγραμμα


Πρόγραμμα εξετάσεων Σεπτεμβρίου ακαδ. έτους 2014-2015 Πρόγραμμα


ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2015-2016 - ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/-ΡΙΩΝ Προκήρυξη


Ανακοίνωση και Πρόγραμμα Προφορικών Συνεντεύξεων (Τρίτο Στάδιο) υποψηφίων μ.φ. ακαδ. έτος 2015-2016 (Ορθή Επανάληψη) Προκήρυξη


Εξέταση στην Αγγλική Γλώσσα των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών  ακαδ. έτους 2015-2016 Πρόγραμμα


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΜΣ "Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνία για την Εκπαίδευση" ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016  Πρόγραμμα

Έντυπο Αίτησης Πρόγραμμα


Ωρολόγιο πρόγραμμα εαρινού εξαμήνου 2014-2015 Πρόγραμμα


Πρόγραμμα εξετάσεων χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2014-2015 Πρόγραμμα


Ορκωμοσία αποφοίτων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΑΠΗ Πρόγραμμα


Παρουσίαση Διπλωματικών Εργασιών Ακαδημαϊκών Ετών 2012-2013, 2013-2014 Πρόγραμμα


Διάκριση καθηγητή του ΠΜΣ μας Μ. ΜεϊμάρηΠρόγραμμα


Ωρολόγιο πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου 2014-2015 Πρόγραμμα


Ανακοίνωση για τις εγγραφές των μ.φ. ακαδ. έτους 2014-2015 Προκήρυξη


Ανακοίνωση Επιτυχόντων ΠΜΣ 2014-2015 Προκήρυξη


Πρόγραμμα εξετάσεων Σεπτεμβρίου ακαδ. έτους 2013-2014 Προκήρυξη


Ανακοίνωση και Πρόγραμμα Προφορικών Συνεντεύξεων (Τρίτο Στάδιο) υποψηφίων μ.φ. ακαδ. έτος 2014-2015 Προκήρυξη


Πρόγραμμα εξετάσεων εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2013-2014 ΠροκήρυξηΑνακοίνωση για τον χρόνο διεξαγωγής της γραπτής εξέτασης ακαδ. έτος 2014-2015 Πρόγραμμα


Αγόρευση Διδακτόρων και Ορκωμοσία Αποφοίτων των ΠΜΣ του Τ.Ε.Α.Π.Η. Πρόγραμμα


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΜΣ "Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνία για την Εκπαίδευση" ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015  Πρόγραμμα

Έντυπο Αίτησης Πρόγραμμα


Ωρολόγιο πρόγραμμα εαρινού εξαμήνου 2013-2014 Πρόγραμμα


Πρόγραμμα εξετάσεων χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2013-2014 Προκήρυξη


Δήλωση μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2013-2014 Πρόγραμμα


Ανακοίνωση-Ενημέρωση για τις εγγραφές των μ.φ. 2013-2014 Πρόγραμμα


Ανακοίνωση για το μάθημα Α7 Πρόγραμμα


Ωρολόγιο πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου 2013-2014 Πρόγραμμα


Ανακοίνωση για την επαναληπτική εξέταση ακαδ. έτους 2012-2013 Προκήρυξη


Ανακοίνωση για την παράδοση διπλωματικών εργασιών ακαδ. έτους 2012-2013 Προκήρυξη


ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2013-2014- ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/-ΡΙΩΝ Προκήρυξη


Ανακοίνωση υποδοχής και ενημέρωσης των μεταπτυχιακών φοιτητών του ΠΜΣ (Δευτέρα, 23-12-2013) Προκήρυξη


Ανακοίνωση και Πρόγραμμα Προφορικών Συνεντεύξεων (Τρίτο Στάδιο) Υποψηφίων Μ.Φ. 2013-2014 του ΠΜΣ Προκήρυξη


Λόγω της απόφασης της Συγκλήτου για αναστολή της λειτουργίας του ΕΚΠΑ, αναβάλλονται οι συνεντεύξεις (τρίτο στάδιο επιλογής) μεταπτυχιακών φοιτητών ακαδ. έτους 2013-2014 του ΔΔ-ΠΜΣ ΤΠΕΕ, οι οποίες ήταν προγραμματισμένες να γίνουν την Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2013 και την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2013.

Οι νέες ημερομηνίες διεξαγωγής των συνεντεύξεων θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του ΤΕΑΠΗ και του ΔΔ-ΤΠΕΕ.

Η Γραμματεία του ΠΜΣ


ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Προκήρυξη

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Αθηνών, στην έκτακτη συνεδρίαση της 9ης Σεπτεμβρίου 2013, αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας του Ιδρύματος από την Τρίτη 10 μέχρι και τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου, οπότε θα συνεδριάσει ξανά για να καθορίσει την περαιτέρω στάση του Πανεπιστημίου.

Για πληρέστερη ενημέρωση δείτε το συνημμένο Δελτίο Τύπου της Συγκλήτου, καθώς και την ανακοίνωση του Πρύτανη στη διεύθυνση: http://www.uoa.gr/anakoinoseis-kai-ekdhloseis/proboli-newn/panepistimia-i-kolegia-8eloyme-sthn-tritoba8mia-ekpaideysh.html


Ανακοίνωση και Πρόγραμμα Προφορικών Συνεντεύξεων (Τρίτο Στάδιο) Υποψηφίων Μ.Φ. 2013-2014 του ΠΜΣ Προκήρυξη


Πρόγραμμα εξετάσεων Σεπτεμβρίου ακαδ. έτους 2012-2013 Προκήρυξη


Πρόγραμμα εξετάσεων εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 201-2013 Προκήρυξη


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σχετικά με τη γραπτή εξέταση (Δεύτερο Στάδιο) των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών/ριών για το ακαδ. έτος 2013-2014 - Ονομαστικός Πίνακας Υποψηφίων Προκήρυξη


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΜΣ "Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνία για την Εκπαίδευση" ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2013-2014  (Ορθή Επανάληψη) Πρόγραμμα

Έντυπο Αίτησης Προκήρυξη


Πρόγραμμα εξετάσεων χειμερινού εξαμήνου 2012-2013Πρόγραμμα


Υποτροφίες Sylff ακαδ. έτους 2012-2013 για μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορεςΠρόγραμμα - Αίτηση Πρόγραμμα


Ωρολόγιο πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου 2012-2013,Πρόγραμμα


Δήλωση μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2012-2013 Πρόγραμμα


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Α΄ΕΤΕΙΣ Μ.Φ.2012-13Προκήρυξη


ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΕΥΤΕΡΟΕΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013Προκήρυξη  -  ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ Προκήρυξη


ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2012-2013 - ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝΠροκήρυξη


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε Συνέντευξη των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών/ριών για το ακαδ. έτος 2012-2013 Προκήρυξη


Ωρολόγιο πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου, PDF [73.6KB] Πρόγραμμα


Ανακοίνωση για την ωρομίσθια απασχόληση μ.φ. ακαδημαϊκού έτους 2011-2012Πρόγραμμα


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ 3ης ΕΔΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ  ΕΓΓΡΑΦΕΣ Μ.Φ. ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2011-2012 Πρόγραμμα


ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2011-2012Πρόγραμμα


Ανακοίνωση για την εγγραφή των μεταπτυχιακών φοιτητών/-τριών ακαδ. έτους 2011-2012Προκήρυξη