ΤΕΥΧΟΣ 1 - 2018

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ:
"Τα παιδιά στην Ευρώπη σήμερα"


Στην Ελλάδα το περιοδικό «Τα παιδιά στην Ευρώπη σήμερα»,  κυκλοφορεί ένα τεύχος κάθε χρόνο και αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή. Η έκδοσή του υποστηρίζεται από το Δι-ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση» στο οποίο συμμετέχουν το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, και το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καθώς και το Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών του νέου Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Σε αυτό το πρώτο τεύχος ο προβληματισμός που αναπτύσσεται σχετικά με την “παιδική ηλικία”, τόσο στα θεωρητικά άρθρα όσο και σε εκείνα που αναφέρονται σε εργασίες πεδίου και σε ερευνητικά δεδομένα ή σε άρθρα με μαρτυρίες από τον χώρο της εκπαίδευσης, αναδεικνύει το γεγονός πως δεν υπάρχει μία παιδική ηλικία, αλλά πολλές. Είναι μια γενική θέση που χαρακτηρίζει την οπτική του περιοδικού.

Το θέμα των παιδιών προσφύγων και μεταναστών στην Ευρώπη μας απασχολεί ιδιαίτερα και θα συνεχίσει να μας απασχολεί και στα επόμενα τεύχη. Σε αυτό το τεύχος π.χ., το άρθρο της Katharina Gerarts  αναφέρεται σε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ποιοτική μελέτη, που πραγματοποιήθηκε στη Γερμανία με παιδιά πρόσφυγες. Η μεθοδολογία της έρευνας αυτής θεωρούμε ότι μπορεί να φανεί χρήσιμη σε όσους ασχολούνται με ανάλογα θέματα, γι’ αυτό και δίνεται ο σχετικός σύνδεσμος και επισυνάπτεται το σχετικό βιβλίο.

Στο τεύχος αυτό περιλαμβάνονται επίσης άρθρα σχετικά με δράσεις στον χώρο του σχολείου και των βρεφονηπιακών σταθμών, τα οποία συνδέονται με τη γενικότερη οπτική του περιοδικού.

Θα έπρεπε, τέλος, να επισημανθεί ότι οι θεωρητικές προσεγγίσεις και οι θέσεις που αναπτύσσονται  εδράζονται στην κοινωνικό-οικονομική  και πολιτισμική πραγματικότητα που χαρακτηρίζει το περιβάλλον του κάθε συγγραφέα. Για παράδειγμα σε χώρες όπως η Δανία ή η Γαλλία όπου η πρόσβαση στους παιδικούς σταθμούς και στα νηπιαγωγεία είναι καθολική, η πραγματικότητα αυτή δε μοιάζει να επηρεάζει την άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων μέσω των αποτελεσμάτων των παιδιών στο σχολείο. Αντίθετα στη χώρα μας όπως και σε άλλες χώρες όπου δεν είναι γενικευμένη αυτή η πρόσβαση ο παράγοντας αυτός αναδεικνύεται ως εξαιρετικά σημαντικός.

 

Υπεύθυνη της ελληνικής έκδοσης

Τζέλα Βαρνάβα-Σκούρα

Ομότιμη Καθηγήτρια ΤΕΑΠΗ, ΕΚΠΑ